Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 41777 45417
BR Brožúry 6420 6486 11.08.2020
ZK Zvukové knihy 101 101 15.12.2020
KN Knihy 34956 34221 05.01.2021
KO Komplety (pôvodné) 58 58 01.01.1991
EZ Elektronické zdroje 0 0
SH Stolné hry 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
PE Periodiká 242 4551 15.01.2021
PM Pracovné materiály 0 0